Prawo do odstąpienia od umowy

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas to jest: Policzona Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice,
adres elektroniczny: kontakt@policzona-szama.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub listownie).
Proszę skorzystać z formularza odstąpienia od umowy tutaj wersja DOC lub tutaj PDF 

Proszę odesłać nam rzecz wraz z wypełnionym formularzem na poniższy adres i napisanym na paczce NUMEREM ZAMÓWIENIA. (np. 12987)

Paczkę można dostarczyć na dwa sposoby:

do paczkomatu:
Paczkomat numer: SOS48M
Numer telefonu: 507 451 229
   
Adres e-mail: biuro@policzona-szama.pl

lub na adres:                          
Policzona Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 3B, 41-209 Sosnowiec

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Konsumentem jest osoba fizyczna nabywająca produkty w sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna nabywająca produkty w sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, ewentualnie w przypadku dostarczania wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy jeżeli przedmiot nie nosi śladów użytkowania i spełnia warunki zwrotów zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa środki, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem zwrotu części zamówienia) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji lub na wskazany rachunek konta bankowego. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu.

Odstępujący od umowy pokrywa koszty zwrotu przedmiotu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku Produktów cyfrowych prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną Państwa zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu również w pozostałych w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.